Dariusz Witowski – bóg „biol-chemów”

Dariusz Witowski jest autorem kilku zbiorów zadań z chemii i biologii, zawierających zadania otwarte, przygotowujące egzaminu maturalnego. Znany jest ze swojego własnego i niepowtarzalnego stylu nauczania, co powoduje, że jego zbiory uznawane są za niemal niezbędne w przygotowaniach do matury. Licealiści nazywają go „bogiem biol-chemów”.

„Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami” to najpopularniejsza seria Witowskiego, a w aktualnym wydaniu licząca 4 tomy. Tom 1 zawiera zadania z zakresu Podstaw Chemii Nieorganicznej, Tom 2 to Podstawy Chemii Fizycznej, Tom 3 – Podstawy elektrochemii oraz Podstawy Chemii Organicznej, a Tom 4 zawiera dalszą część Chemii Organicznej oraz Elementy Biochemii. W zbiorach znajdują się wszystkie zadania egzaminacyjne, które znalazły się w państwowych egzaminach przez ostatnie kilkanaście lat.

Biologia i chemia 

Witowski wraz ze swoim synem, dr Janem Sylwestrem Witowskim, jest także autorem analogicznej serii zbiorów zadań z biologii. „Biologia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami” liczy 3 tomy: 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka, 2. Rośliny i część działu Zwierzęta oraz 3. Druga część działu Zwierzęta. W zbiorze znajdują się zadania ze wszystkich egzaminów maturalnych z biologii od 2002 roku, a także zadania z egzaminów wewnętrznych na Akademie Medyczne od roku 1982 do dziś. Witowski w swoich zbiorach z biologii jako jedyny autor w Polsce zawarł Wskazówki do rozwiązań, a także Schematy punktowania, zawierające „słowa-klucze”, których należy użyć w odpowiedziach, aby uzyskać pełną pulę punktów.

Ogromnym walorem obu serii są komplety odpowiedzi, a w przypadku zadań z chemii także rozwiązania zadań obliczeniowych. W celu ułatwienia poruszania się wśród zadań, zostały one oznaczone paskami w kolorach czarnym i szarym. Zadania nieoznaczone paskiem to zadania autorskie, stworzone bezpośrednio przez Witowskiego.  

Dlaczego warto wybrać jego książki?

Istnieją dwa sposoby nauki ze zbiorami. Po obie serie można sięgnąć już w pierwszej klasie liceum i rozpocząć systematyczne przerabianie materiału, rozwiązując zadanie po zadaniu. Rozpoczynając pracę dopiero w klasie maturalnej, wystarczy wykonać tylko zadania oznaczone szarym lub czarnym paskiem. Po przerobieniu wszystkich działów nie ma już potrzeby sięgania po archiwalne arkusze maturalne, ponieważ wszystkie zadania z arkuszy dostępnych w Polsce zawarte są w książkach. Sprawia to, że obie serie stanowią doskonały sposób nauki, a ich przerobienie gwarantuje świetne wyniki na egzaminie maturalnym. 

Witowski to nie tylko autor książek i zbiorów zadań, ale także nauczyciel, egzaminator OKE z chemii, dziennikarz oraz właściciel wydawnictwa. Przez 25 lat nauczał chemii w renomowanych w Polsce liceach, a w latach 2005-2014 zajmował się naukowo problemami Nowej Matury. Wielokrotnie nagradzany był odznaczeniami państwowymi – m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżami Zasługi czy Nagrodami Kuratora Oświaty.